Love Mean Fighting

Yaoi


.

Tên truyện : Devil Kiss

Tác giả : Ash Wing

Nguồn : Little White Butterflies

Độ tuổi : 18+

Tình trạng : Đã hoàn thành

.

Tên truyện : Setsuka ( Hoa Tuyết )

Tác giả : Anan Yukako

Nguồn : Sweet Temptation

Độ tuổi : 18+

Tình trạng : Đã hoàn thành

.

Tên truyện : Mùi Của Mùa Hè

Tác giả : Mizukami Ranmaru

Nguồn : Unkown

Độ tuổi : 19+

Tình trạng : Đã hoàn thành

.

Tên truyện : Innocent Blue ( Màu Xanh Trong Sáng )

Tác giả : YUKISHIRO Marie

Nguồn : Attractive Fascinante

Độ tuổi : 16+

Tình trạng : Đang tiến hành

.